Checklist aangifte inkomstenbelasting

Welke stukken zijn er allemaal nodig om uw aangifte in te kunnen vullen?

-         DigiD-codes van uzelf en eventueel van uw fiscale partner

Als u een fiscale partner hebt:

-         burgerservicenummer van uw fiscale partner

-         geboortedatum van uw fiscale partner

-         gegevens over het inkomen van uw fiscale partner

Als u een voorlopige aanslag hebt:

-         uw voorlopige aanslag 2017

Als u inkomsten uit werk en woning hebt:

-         de jaaropgave(n) van 2017

-         de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2016 of de aanslag OZB die             in 2017 door de gemeente is verzonden

-         uw hypotheekoverzicht 2017

-         de notarisafrekening (als u in 2017 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt:

-         overzicht van de ontvangen alimentatie

-         specificatie van de bijdrage premiekoopwoning

-         specificatie van de opbrengst en de kosten van andere inkomsten ( niet zijnde loon)

Als u reiskosten maakt (OV):

-         de openbaarvervoerverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt:

-         de lijfrentepolis en/of polis van een ANW of WAO-verzekering

-         het clausuleblad

-         de verklaring pensioenaangroei 2016 (factor A)

-         de inkomensgegevens van 2016

Als u spaargeld of beleggingen hebt:

-         de saldoafschriften van alle bank en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2017

Als u aftrekposten hebt:

-         overzicht betaalde alimentatie (inclusief naam, geboortedatum en BSN van uw (ex-)partner             of kind)

-         overzicht gemaakte zorgkosten  die u niet werden vergoed (>€250)

-         overzicht gemaakte studiekosten of andere scholingsuitgaven

-       overzicht van gedane giften